Delvis bompengefinansiering av ny Varoddbru på E18 m.m. i Vest-Agder

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 59 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1991 Innst. S. nr. 59 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991