Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1992

Innst. S. nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.1991 Innst. S. nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.10.1991