Bevilgning til Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond og Sparebankenes sikringsfond

St.prp. nr. 16, innst. S. nr. 36 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1991 Innst. S. nr. 36 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1991