Diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1992

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1991