Garanti-Instituttet for Eksportkreditts (GIEKs) virksomhet i 1990

St.meld. nr. 16, innst. S. nr. 51 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1991 Innst. S. nr. 51 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1991