Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Steinar Maribo om lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning ( ligningsloven) om å fjerne ligningskontorets stemmerett i ligningsnemndene

Dokument nr. 8:5, innst. O. nr. 27, besl. O. nr. 30 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Jan Simonsen, Steinar Maribo Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. O. nr. 27 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991