Oversendelsesforslag vedrørende nødvendige lovendringer for å ivareta begge foreldres rett til foreldrepenger ved samlivsbrudd.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet