Endringer i statsbudsjettet for 1991 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet mv

St.prp. nr. 29, innst. S. nr. 62 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1991 Innst. S. nr. 62 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991