Posttjenestenes framtidige rammevilkår (Postmeldingen)

St.meld. nr. 17, innst. S. nr. 144 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 10.04.1992 Innst. S. nr. 144 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1992