Oversendelsesforslag vedrørende forvaltning av norske krigsgaver med den verdighet som deres egenart tilsier.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet