Oversendelsesforslag vedrørende utreding av ulike modeller for utvidelse av adgangen for askespredning og fremme sak for Stortinget om dette.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet