Oversendelsesforslag vedrørende å kostnadsberegne for utvidelsen av timetallet fra 300 til 600 timer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet