Oppfølging av skattereformen 1992

Ot.prp. nr. 16, unntatt kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16.1-16.6, 16.13 og 16.14, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 35-40 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1991 Innst. O. nr. 33 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.01.1992