Endringer på statsbudsjettet for 1991 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 26, innst. S. nr. 65 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. S. nr. 65 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991