Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 162 og tiltreding til rekommandasjon nr. 172 om tryggleik ved bruk av asbest, vedtekne på arbeidskonferansen i Gen ve 1986

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 71 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 71 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1991