Omorganisering av Luftfartsverket

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 83 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.01.1992 Innst. S. nr. 83 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1992