Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Clemet og Sverre Mauritzen om å be Regjeringen praktisere Sysselsettingslovens § 26 slik at det i større grad blir tillatt å drive privat arbeidsformidling

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 121 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Clemet, Sverre Mauritzen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.03.1992 Innst. S. nr. 121 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992