Endringer av forslag til statsbudsjett for 1992 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 11, Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 12.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991