Lov om endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 nr. 85 om forsøk med særlige administrasjonsordninger i kommuner

Ot.prp. nr. 23, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 28 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 13.12.1991 Innst. O. nr. 30 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991