Lov om endringer i lov om skatt av formue og inntekt og lov om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 32 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1991 Innst. O. nr. 32 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991