Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1992 ( Opprettelse av Winix A/S)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 13. Budsjett-innst. S. II for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet