Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Forbundsrepublikken Tyskland til unngåelse av dobbeltbeskatning og om gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 4. oktober 1991

St.prp. nr. 39, innst. S. nr. 78 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1991 Innst. S. nr. 78 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991