Forslag til instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statsforetak

Innst. S. nr. 107 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

(utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 28.02.1992 Innst. S. nr. 107 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.03.1992