Visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret (en del nedleggelser og omorganiseringer)

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 91 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1992 Innst. S. nr. 91 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1992