Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet m.v. og tiltredelse av drivverdighet for Oseberg øst ( Tjeldbergodden)

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 85 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 28.01.1992 Innst. S. nr. 85 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1992