Etablering av luftforsvarsmuseum (flymuseum)

St.meld. nr. 24, innst. S. 123 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 26.03.1992 Innst. S. nr. 123 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1992