Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Prop. 33 S (2011-2012), Innst. 122 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 122 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om fullmakt til regjeringen til å ta opp statslån mv. Saken er vedtatt enstemmig, og fullmakten er gitt i tråd med regjeringens forslag, jf. Prop. 33 S (2010-2011).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2011