Nysaldering av statsbudsjettet 2011

Prop. 45 S (2011-2012), Innst. 144 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 144 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon om ny saldering av statsbudsjettet for 2011. Vedtaket er likelydende med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011