Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Meld. St. 6 (2011-2012), Innst. 164 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 164 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 6 (2011-2012) om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010. Komiteens innstilling om å vedlegge den protokollen, ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 16.04.2012