Nettopostering i NSB og nedskriving av anleggsmidlar i Televerket

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 96 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.02.1992 Innst. S. nr. 96 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1992