Forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe

St.meld. nr. 27, innst. S. nr. 182 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1992 Innst. S. nr. 182 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1992