Reindriftsavtalen 1992-93, 1. avtaleår, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 68, innst. S. nr. 165 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. S. nr. 165 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1992