A. Lov om bygdeallmenninger B. Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene C. Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 89-91 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1992 Innst. O. nr. 67 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.1992