Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1990

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 129 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1992 Innst. S. nr. 129 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992