Lov om endring i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 106 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1992 Innst. O. nr. 79 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1992