Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1991

St.meld. nr. 42, innst. S. nr. 191 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1992 Innst. S. nr. 191 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1992