Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1988-89

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 116 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1992 Innst. S. nr. 116 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1992