Innføring av nytt avgiftssystem til erstatning for kilometeravgiften

St.prp. nr. 79, innst. S. nr. 194 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1992 Innst. S. nr. 194 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1992