Endringer i lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 75 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.04.1992 Innst. O. nr. 52 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.1992

   Behandlet i Odelstinget: 05.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.1992