Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1992 ( økning av div. avgifter) ( omlegging av avgiftsopplegget for 1992) ( Folketrygdfondets midler, utvidelse)

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 237 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1992 Innst. S. nr. 237 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992