Oppfølging av orkanskader på Vestlandet og Trøndelag og erstatningsutbetalinger til kommuner og fylkeskommuner m.v.

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 183 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 02.06.1992 Innst. S. nr. 183 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1992