Lov om endringer i vassdragsreguleringsloven m.fl.

Ot.prp. nr. 50, innst. O. nr. 66, besl. O. nr. 88 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.05.1992 Innst. O. nr. 66 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.1992