Revisjon av Postverkets budsjett m.v., herunder om omdanning av Norges Postsparebank til Norges Postbank

St.prp. nr. 69, innst. S. nr. 175 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. S. nr. 175 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1992