Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse: "Stortinget ber Regjeringa legge fram en oversikt over den økning hver kommune får i sine driftsutgifter fra høsten 1997 som følge av Reform 97."

Innst. S. nr. 33 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.11.1996 Innst. S. nr. 33 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1996