Billighetserstatninger av statskassen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1992 Innst. S. nr. 168 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1992