Et godt råd for forskning. Om endringer i forskningsrådsstrukturen

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 231 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1992 Innst. S. nr. 231 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992