Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 168 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.02.2012 Innst. 168 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med virkning fra 1. oktober 2011 fastsatt lønnen for Høyesteretts dommere med kr. 1 724 000 pr. år for Høyesterettsjustitiarius og kr. 1 487 000 pr. år for de øvrige dommere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 16.02.2012