Avvikling av særtiltak for å betre lærarstoda i grunnskolen i grisgrendte strok

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.04.1992 Innst. S. nr. 130 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1992