Kommuneøkonomien 1993 m.v.

St.prp. nr. 91, innst. S. nr. 224 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 224 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992