Lov om forsøk i offentlig forvaltning

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 78 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 06.05.1992 Innst. O. nr. 57 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 15.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992